Farmacija struka koje nema, nastavak
Šta je urađeno, šta treba biti urađeno i da li je pitanje svih pitanja kako biti surovo sikren prema samom sebi