U borbi za svoju vodu i zemlju uzurpiranu od strane kriminalaca nemoćni meštani uključuju i koze